Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die op www.2-span.nl aantreft.

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door 2-span schriftelijk worden vastgelegd.

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van 2-span.

1.4 2-Span is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systemen staan niet garant voor levering van producten.

 

Artikel 2. Tot stand coming (en beëindiging) van de overeenkomst.

2.1 Een overeenkomst met 2-span komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.Het is hier niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur naar plaatsingsdatum d.m.v. een e-mail naar info@2-span.nl

2.3 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop (is factuurdatum) worden geretourneerd. Indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd.Hiervoor worden dan wel order kosten (maximaal 10% van factuurwaarden) ingehouden.Het restant word terug gestort aan koper.

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen.

3.1 Alle prijzen van 2-span zijn in euro’s en inclusief  BTW, maar exclusief verwijderingsbijdragen en verzendkosten.

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3 Producten blijven eigendom van 2-span tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestelling via 2-span kan op de volgende wijze worden betaald :- Contante betaling (afhalen , bezorgen door 2-span tegen afgesproken tarief ).

Of door vooruitbetaling op giro rekening : NL 75 INGB 0009557050  t.n.v 2-span.

Artikel 5. Levering en leverings-tijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 2-span streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren (uitgezonderd rijtuigen).

5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

 

Artikel 6. Retourneren 

6.1 Het artikel mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd( zie artikel 2.3).

6.2 Terug betaling ingeval van retour gehaald/gebracht product vind plaats zo spoedig mogelijk , doch binnen 30 dagen na retourenring.

6.3 Retourenring is enkel mogelijk met originele factuur.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid.

7.1 Wij verlenen op de op ons geleverde producten de garantie zoals deze door de leveranciers word verleend.Na toekenning van de garantie schaden door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld word.Te weten herstellen van de schaden, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.

7.2 Wij herstellen van schaden, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3 2-span is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding ( in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet grove schuld aan de kant van 2-span.

7.4 Als 2-span om welke reden dan ook wel enige schaden moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarden met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;

Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt ;

Als gebreke het gevolg zijn van niet bestemming corresponderende of onoordeelkundig gebruik;

Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.